Basic Kliky LASCO Mtb 42x34x24z/170mm s krytem černé

Kliky Lasco Mtb 170mm s krytem. Převodníky se zuby 42